♥ پـــَروآز 650 - בُخـــتَـــرونِـــــہ ♥

مطالب خوب، زندگی خوب، رشد خوب.

ســَـلــــامـــ بـِه دوســتـــــــانـِـــ گـُــلـَــــمــــ (پست ثـابـتــ )

ســ♥ـلــ♥ــامـــ بـــ♥ـــه دوســــ♥تـــــــ♥ــــانــــ گــــ♥ـــــلــــ♥ـــمــــ (پست ثـابـتــه )
متحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگمتحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگمتحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگمتحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگمتحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگ
خوبین؟
خوشین؟
سلامتین؟
خب می خوام درباره ی اینجا براتون یه خورده بگم:

اینجا یه وبلاگیه که من ینی نویسندش و کاربران دیگه ش سعی داریم نظر شما دوستای گلم (دخمل، پسلا) رو جلب کنیم.

لطفا توی نظراتتون وبلاگ رو نقد کنین و پیشنهاد بدین تا بهتر بشه.
 
توی این وبلاگ"هـمـه چـیـز"درج میشه .

 
از سایر وبلاگامم بازدید کنین خوشحال میشم ! :

آرشیو وبلاگم ببینید.. پلییییییییییز ^_^
سوالی / انتقادی / پیشنهادی داشتین توی نظرات یا از طریق تماس با مدیر ، یاهو و جیمیل بگین
 
آیدی یاهوم:
raharadmanesh2001@yahoo.com
 
و آیدی جیمیلم:
panizkhalili1996@gmail.com
 
تلگرامم:
telegram.me/raharadmanesh
 
بیتاک:
rahaaa2001
 
 
^____^
 
                            متحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگمتحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگمتحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگمتحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگمتحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگ


+ نوشته شده در دوشنبه 16 تیر 1393 ساعت 04:37 ب.ظ توسط AlOcHe ToOrSh بیا تو نظرتو بگو |
پـیـشـاپــیـش ؋ــَــرا رِسـیــבَنِ ســــــــالِ 1395 رو بـِـہ هـَـــمـِـہ شُـمـا בوسـتـانِ خـوبـَــم تَـبریــڪ مـیـگَـم :)

 سـَلـآم ب هـَمـِـہ رُـ؋ــَقـاے گُــل وِب ^__^  
 خــوبیــن عَـزیـزان ؟!  
 چـِ خَـبـَرا ؟!  
 اَوَّل بایــَـב مَعـذِرَت خــواهـے ڪُنَـم،  
 چــون خِـیـلے وَقـتِـہ آپ نَڪَرבَمـ ..   
 سَـرَمـ شُلـوغ بــوב ، بِشِـבَّت !  
 خُب حـالا بِگذَریـــم  

 
 בیـــבیــن چِ زوב گُــذَشت ؟
 ؋ـَـقَط 4 روز בیـہ مـونــבهِ تـا عِـیــב 95 :) 

 تـو ایـن سـال ، هَـر ڪـے اِتِّــ؋ــاقـاے خـوب وَ بَـــב בاشـت 
 یِـڪـے בِل شِـڪـونــב ، یـِڪـے בِل بِـבَسـت آوُرב 
 خِـیـلـیـا مُـتِـوَّلِــב شُــבَن ، خِـیـلـیـا اَز بِـیـنِـمـون رَـ؋ــتَـن 
 خُـلــاصِــہ خـوب وَ بَــב زیــاـב בاشتـیـم 
 وَلـے مـُهِـم هَــבَـ؋ـِـمـونــہ ! 

 
 خُـب اِمـسـال سِـوُّمـیـن سـالـیـِـہ ڪِــہ مـَن سـالِ جَــבیــב رو بِـهِـتـون تَـبـریـڪ مـیـگـَم تـوے ایـن وبـلــاگ.
 وَ اُمـیــבوارَم سـالـهـاے بـَعــב هَـم بِــہ هَـمـیـن تَـرتـیـب پـیـش بِـرِـہ :) 


 
 خـُب ، حـالـا مـیـرِسـیـم بِــہ بَـخـشِ تَـبـریـڪ وَ عِـیــבے هــا ! :ـבے 
 عـِیــבیِ مَـن مِـثـلِ בوسـالِ قـَبـلـیِــہ 
 بـِـ؋ـَـرمـایـیــב:) 
 اُمـیــבوارَم سـالِ خـوبـے בاشِـتــہ بـاشـیـن 
 وَ هَـمـیـشــہ شــــــــــاـב وَ خَـنــבون بـاشـیـن :) 


Image result for ‫عیدی‬‎

 
 پـیـشـاپــیـش ؋ــَــرا رِسـیــבَنِ ســــــــالِ 1395 رو بـِـہ هـَـــمـِـہ شُـمـا בوسـتـانِ خـوبـَــم تَـبریــڪ مـیـگَـم :) 
  

+ نوشته شده در سه شنبه 25 اسفند 1394 ساعت 04:02 ب.ظ توسط AlOcHe ToOrSh نــظــر مــوخــوامـــ |
دوسِت دآرَم...❤️

دوسِت دآرَم...❤️

بِ اَندازِهـ تَموم ثانیهـ هآیِ زِندِگیم...❤️

کِ دُنبآلِـ عِشقیـ مِثل تو بودَم...❤️

وَ زِندِگیـ دو نَفَرهـ...❤️

تآ اَخِرِهـ هَمینـ زِندِگی...❤️

+ نوشته شده در جمعه 16 بهمن 1394 ساعت 02:39 ب.ظ توسط AlOcHe ToOrSh نــظــر مــوخــوامـــ |
בوبـــاره مـــבرســـــه ×!

 •      ســلــآمـ בوسـ جونیــــــآمـــ♥ـ !
 
 •  פֿـوبـــیـــــטּ ؟!
 
 •  چــه פֿـبـــر ؟!
 
 •  בمتـــوטּ جـــــیــــــــز بابا !
 
 •  تو یــه روز 720 تا بازבیـــב !
 
 •  باریــــــــــــڪً بابا !
 
 •  عاشـפֿـتــــــونҐ !

 •   آهـــآטּ راســـتیـ !
 
 مـــــــــــــــــَـבرِســـــــــه !. . .
 
 •  ﮩـــعـــیـ !!
 
 •  تنهــــــا 3 روز בیــگــــــر باقیـــــست !
 
 •  ماҐ ڪً פֿـــــــــرפֿــــــــوטּ :))
 
 •  پ๛ ڪًـمتــــــر میــاҐ בیــگه !
 
 •  مو؋ـق باشـــــیــــــــטּ
 
 ×رهــــــ×ـــآ×! 

+ نوشته شده در شنبه 28 شهریور 1394 ساعت 03:19 ب.ظ توسط AlOcHe ToOrSh نــظــر مــوخــوامـــ |
روزمون مبارڪ בختـــرا ^_____^


 • سلـــام ^____^

  روزمون مبارڪ בختـــرا ^_____^

  روز دختر مبارک ^__^
  روز
  בخمــ♥ــل

 • عزیــز בل باباهاااااا

 • هووویـ مامانااااا

 • نــاموووس בاـבاشااااا

 • جیــگر شــوهــرا

 • عامل خوشبختیـ و عاقبت بخیــریـ پسرااااا...

 • روزصورتیـ پوشا

 • ڪلڪسیــون لاڪ בارا

 • عشق لواشڪیــا

 • جنون رژ لبیــا

 • خوشتیــپا

 • باڪلاسا

 • پاستیــل خورا

 • ـבرس خونا

 • حمال مامانا

 • چراغ خونـہ ها

 • جــیگر بچـہ محل ه
  ا

 • عامل انحراف پسرها,

 • בخیـ منگولا,

 • جیــنگول میــنگولا,

 • ـבخمل خوشملا مبارڪ !


+ نوشته شده در شنبه 24 مرداد 1394 ساعت 10:57 ب.ظ توسط AlOcHe ToOrSh نــظــر مــوخـــوامـــ |
√ ωــاכه هـωــﭡـــم…

√ ωــاכه هـωــﭡـــم…

ωــاכه مــے بینـــم…

ωــاכه مــے پنـכارم زنـכگــے را…

نمـــے כانـωـﭡــم جُــرم مـے כانـنـכ ωــاכگــے را !

ωــاכگــے جُـرم اωـت و مـטּ مجـرم تـریـטּ مجـرم شـہــرم (!)

ωــاכه مــے مـانـــم…

ωــاכه مــے مـیرم…

امـّـــــا ،

تــرڪ نـمــے گــویـــم پـاڪــے ایـטּ ωــاכگــے را…

 

 

asheghane 6

+ نوشته شده در پنجشنبه 18 تیر 1394 ساعت 02:44 ب.ظ توسط AlOcHe ToOrSh نظر مــوخــوامــ |