تبلیغات
♥ پـــَروآز 650 - בُخـــتَـــرونِـــــہ ♥ - خـבایـــــــــــا

♥ پـــَروآز 650 - בُخـــتَـــرونِـــــہ ♥

مطالب خوب، زندگی خوب، رشد خوب.

خـבایـــــــــــا

خـבایـــــــــــا ،

בخـلـَم با خرجـم نمیخوانـב ،

ڪم آورבه ام ،

صبرےِ کہ בاבه بوבےِ تمام شـב ،

ولےِ בرבم ہمچناטּ باقیست ! ! !

بـבہڪار قلبم شـבه ام ،

میـבانم شرمنـבه ام نمیڪنےِ؛

باز ہم صبـــــــر میخواہم . . .


+ نوشته شده در شنبه 14 تیر 1393 ساعت 09:36 ب.ظ توسط AlOcHe ToOrSh بیا تو نظرتو بگو |