♥ پـــَروآز 650 - בُخـــتَـــرونِـــــہ ♥

مطالب خوب، زندگی خوب، رشد خوب.

امروز رفتم...


 امروز عصری رفتم چای کاپیتان بگیرم ..
یارو گفت شغلتون ؟ گفتم "من یک دانش آموز هستم"
گفت شرمنده خانوم به شما تعلق نمیگیره فقط "کاپیتان"ها!!!!!
هیچی دیگه "کتاب از کشتی مغروق تر" برگشتم.....
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://up.zibatools.ir/banner/1/show.js"></script>
<!-- www.zibatools.ir --->
<style>/*<![CDATA[*/
@font-face {
    font-family: "BTitr"
    src: url("http://fontonline.ir/fonts/BTitrBold.eot?#") format("eot"),  /* IE6–8 */
    url("http://fontonline.ir/fonts/BTitrBold.woff") format("woff"),  /* FF3.6+, IE9, Chrome6+, Saf5.1+*/
    url("http://fontonline.ir/fonts/BTitrBold..ttf") format("truetype");  /* Saf3—5, Chrome4+, FF3.5, Opera 10+ */
}
.inonbanner{
    margin:0 auto;
    width:468px;
    height:68px;
    border:3px #ff6600 solid;
    direction:rtl;
    color:#ff0000;
    background-image: url(http://up.zibatools.ir/baner/clas/4.jpg);
    border-radius:4px;
    -moz-border-radius:4px;
    -o-border-radius:4px;
    -ms-border-radius:4px;
    -webkit-border-radius:4px;
    -khtml-border-radius:4px;
    position:relative;
    overflow:hidden;
    cursor:pointer;
    transition:all 0.2s ease-in-out;
    -moz-transition:all 0.2s ease-in-out;
    -o-transition:all 0.2s ease-in-out;
    -ms-transition:all 0.2s ease-in-out;
    -webkit-transition:all 0.2s ease-in-out;
    -khtml-transition:all 0.2s ease-in-out;
}
.inonbanner ,.inonbanner *{
    font:30px BTitr,"B Titr",Titr,"Comic Sans MS",Tahoma;
}
.inonbanner:hover{
    text-shadow:0 0 5px #09F;
    -moz-text-shadow:0 0 5px #09F;
    -o-text-shadow:0 0 5px #09F;
    -ms-text-shadow:0 0 5px #09F;
    -webkit-text-shadow:0 0 5px #09F;
    -khtml-text-shadow:0 0 5px #09F;
    color:#e9e9e9;
    box-shadow:0 5px 10px -5px #555;
    -moz-box-shadow:0 5px 10px -5px #555;
    -o-box-shadow:0 5px 10px -5px #555;
    -ms-box-shadow:0 5px 10px -5px #555;
    -webkit-box-shadow:0 5px 10px -5px #555;
    -khtml-box-shadow:0 5px 10px -5px #555;
}
.TextBanner{
    position:absolute;
    top:5%;
    right:0;
}
.ptextAnimate{
    position:absolute;
    top:15%;
    left:5px;
}
.inonbannerNav{
    position:absolute;
    bottom:0;
    left:10px;
}
.inonbannerNav div{
    display:inline-block;
    padding:2px 20px;
    background:#ff00de;
    border:1px solid #FFF;
    font-size:18px;
}
.Url{
    position:absolute;
    top:5px;
    left:0;
    width:100%;
    text-align:center;
}
.anime3{
    font:bold 40px Arial, Helvetica, sans-serif;
    position:relative;
    left:25px;
}
.anime4{
    opacity:0.2;
    position:relative;
    left:25px;
    color:#FFFFFF;
    font:bold;
}
.anime5 {
    left:-190px;
    top:7px;
    position:relative;
}
/*]]>*/</style>
<div class="inonbanner" onclick="window.open('//http://parisa80.mihanblog.com//');">
    <div class="text" style="display: block;">
        <div class="TextBanner pBText1 GoobsGoobs1" style="font-size: 30px; right: 4.6;"> ♥ پرواز 650 - دخترونه ♥ </div>
        <div class="ptextAnimate" style="left: 4.2px;">
            <div style="font-size: 12px;" class="GoobsGoobs2">پرواز</div>
        </div>
        <div class="inonbannerNav">
            <div style="display: inline-block; opacity: 1;">650</div>
            <div style="display: inline-block; opacity: 1;">دخترونه</div>
            <div style="display: inline-block; opacity: 1;"></div>
        </div>
        </div>
    <div class="Url" style="display: none;">
        <div class="anime3" style="font-size: 40px; top: 0px;">http://parisa80.mihanblog.com/</div>
    </div>
</div>
    <div class="Url" style="display: none;">
        <div class="anime4" style="font-size: 40px; top: 0px;">http://parisa80.mihanblog.com/</div>
    </div>
    </div>
    <div class="logoimg" style="display: none;">
        <div class="anime5" style="font-size: 40px;">
</div>
</div>
</div>


+ نوشته شده در سه شنبه 29 بهمن 1392 ساعت 08:29 ب.ظ توسط AlOcHe ToOrSh بیا تو نظرتو بگو |
همه چیز بلدیم جز نگاه...

مادر بزرگم قدرت عجیبی دارد. حال و روزت را از نگاهت می فهمد؛

به من نگاه می کند و می گوید: عاشقی، از نگاهت معلوم است، نگاهت برق دارد.


به دختر دایی ام می گوید: مراقب باش مادر جان، حالت چشمهایت معلوم است که بارداری!

با دلخوری می پرسم: مادر جان چطور با قطعیت برایمان حکم صادر می کنید! با یک نگاه ؟!

چشمهایش را ریز می کند و می گوید: از همان روز که با پدرش برای عیادت پدرم به خانه مان آمدند، نگاه بازی شروع شد،

قاصدی به جز نگاه نداشتیم، خبری از تلفن و موبایل نبود... همه چیز نگاه بود و نگاه ...!


عشقش را، غمش را، عصبانیتش را، همه را باید از نگاهش می خواندم... من سالهاست مشق نگاه کرده ام دختر جان!


از همان روز که با پدرش آمدند عیادت پدرم تا همین حالا که دردش را مخفی می کند...!

مادر بزرگ می گوید: نسل شما خیلی چیزها بلدند، اما «نگاه» را نه! بلد نیستند...

مادر بزرگ بزرگترین لذت زندگیش خواندن نگاه های پدر بزرگ است...


_________________________________________________________________________--

اگه خوشتون اومد نظر بدین!

منبع: انجمن تفریحی سرگرمی پت و مت

www.pat-o-mat.com


+ نوشته شده در پنجشنبه 24 بهمن 1392 ساعت 03:59 ب.ظ توسط AlOcHe ToOrSh نظرات |
یه خاطره باحال

قراره فردا شب برای دختر خاله م خواستگار بیاد.
حالا پسره امروز اس ام اس داده :
سوالای فردای باباتو نداری؟؟!!
این دخترخاله ماهم نوشته براش:
نه خیرم. من از بچگی اهل تقلب نبودم!!
من در اون لحظه :^_^
سوالای فردای باباش : =)
دختر خالم: =(
پسره : :-!
فک و فامیله ما داریم؟؟؟!!!!

شما بگیم من سرمو به کودوم دیوار بکوبم؟!

+ نوشته شده در چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 02:11 ب.ظ توسط AlOcHe ToOrSh نظرات |
یه جرعه خنده!

رﻓﺘــــﻪ ﺑـﻮﺩﻢ ﺧﻮﻧـﻪ ﭘـﺪﺭ ﺑﺰﺭﮔـﻢ.
ﺑﻨـﺪﻩ ﺧـﺪﺍ ﮔﻮشـاش یـه ﮐـــﻢ ﺳﻨﮕﯿﻨـﻪ.
ﭘـﺮﺳﯿﺪ پسرم ﺑﺴﻼﻣﺘـﯽ ﮐـﺠﺎ ﻣﺸـﻐﻮﻝ ﺩﺭﺳـﯽ؟
ﮔﻔﺘـﻢ :ﺍﻫـﻮﺍﺯ.
ﮔﻔـﺖ : ﮔﻔﺘـﯽ ﺷﯿـﺮﺍﺯ؟
ﮔﻔﺘــــﻢ :نـهﺍﻫـــــــﻮﺍﺍﺍﺍﺯ .
ﺑﺎﺯﻡ ﻧﺸﻨﯿـﺪ.
ﺩﻭﺑـﺎﺭﻩ ﭘﺮﺳﯿـﺪ: ﺷﯿــــــﺮﺍﺯ ﻣﯿﺨﻮﻧــﯽ؟
ﮔﻔﺘـﻢ :نـه ﭘـﺪﺭ ﺟﺎﻥ . ﺍﻫـﻮﺍﺯ ﻣﯿﺨﻮﻧـﻢ ..... ﺍﻫـﻮﺍﺯ .
ﮔﻔـﺖ : ﮔﻔﺘـﯽ ﺷﯿـﺮﺍﺯ؟ﮐﺠـﺎﯼ ﺷﯿـﺮﺍﺯ؟
ﺩﯾـﺪﻡ ﺧـﻮﺏ ﻧﻤﯿﺸﻨـﻮﻩٌ ﺯﺷﺘـﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻫـﯽ ﺻﺪﺍﻣـو ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯿﺒـــــﺮﻡ ﮔﻔﺘـﻢ آﺭﻩ ﺷﯿـﺮﺍﺯﻡ
ﮔﻔـﺖ : ﭘـﺲ ﭼـﺮﺍ هـی ﻣﯿﮕـﯽ ﺍﻫـﻮﺍﺯ:|
.
.
.

برادرم

ابـــرو برداشتنتو تحمل کردم....

ناخـــن بلند کردنتو تحمل کردم....

ماتیــــــک زدنتو تحمل کردم....

سلام عجقم چطول مطولی گفتنتو تحمل کردم ....
.
.
.
.
.
اما میخای بری بیرون نمیدونی چی بپوشیو نمیتونم تحمل کنم

خدا شاهده نمیتونم :|
.
.

یارو زنگ زده برنامه سمت خدا میگه من با صدای دخترونه با پسرا صحبت می کنم اونا خودشون واسم کارت شارژ میفرستن، این کارت شارژا حرومه؟کشته مرده صداقتتمخخخخ
.
..

دیگه به این دخترا نمیشه متلک هم انداخت، امروز به یکی شون گفتم:
.
.
.
.
.
.
خانم خوشگله ، یه بوس میدی؟

گفت: از لب یا لوپ ؟

هیچی دیگه ، سرمو انداختم پایین و فرار کردم ، ترسیدم بمونم بهم تجاوز کنه
:)))
.
.
به نظرم آبرومندانه تره که روز بازى با آرژانتین ،
ایران بگه درس دارم نمیام فوتبال بازی کنم :

+ نوشته شده در سه شنبه 22 بهمن 1392 ساعت 02:15 ب.ظ توسط AlOcHe ToOrSh نظرات |
وقتی پدری بیش از حد کارتون فوتبالیستها رو نگاه می کنه!

وقتی پدری بیش از حد کارتون فوتبالیست ها رو نگاه میکنه


وقتی پدری بیش از حد کارتون فوتبالیست ها رو نگاه میکنه
+ نوشته شده در دوشنبه 21 بهمن 1392 ساعت 10:15 ب.ظ توسط AlOcHe ToOrSh بیا تو نظرتو بگو |