متن آهنگ امیر تتلو با نام ما به هم بیمار بودیم♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

ما به هم بیمار بودیم ، خوشحال با یه نخ ، سیگار بودیم !

ما به هم بیمار بودیم ، خوشحال با یه نخ ، سیگار بودیم !

ساده نیست دل کَندن ازَت من اصن اشتباه میکردم از اولم نه نبودی سهمَم از اولین قدمَم ، یخ زده بدنَم !!

ما مالِ هم نبودیم اولِشم کُلّی خستَم امشب ، افکارَم درگیرِ یه پَرِشَن ، بد گیرِ یه تَنِشَن ، من هنوز آلوده به تَنِشَم !!


.

ما به هم بیمار بودیم ، خوشحال با یه نخ ، سیگار بودیم !


ما به هم بیمار بودیم ، خوشحال با یه نخ ، سیگار بودیم !


ما به هم مریضیم اینکه قلبِ من یهو واسّه ، اتفاقی نی هرچی من بگم به تو راسته


من همَش دوست دارم وصل بشَم به تو آسّه ، مغزِ من یهو خواسته رد بده بعد بشَم یهو فاسد


.

خرابِ چشات شدم من به تو آلوده ، نپریدم با هرچی هرزه و وامونده

هرموقع که همه چی نحسِ و نابودِ ، حس میکردم که یکی دست به دعام بوده

تو هم تو خونه دلت حبسِ و داغونِ ، جدایی یه چی مثلِ حصبه و طاعونِ

خدایی همه اینا دستِ دوتامونِ ، خسته و آرومِ هوا بسته و بارونِ

ما به هم بیمار بودیم ... !


.

ما بی هم میمُردیم فِک کردی بُردی کَندی بیخودی ، الآنم آزادی اما آرزو باز داری ، که کاشکی همین امروز میمُردی !!


ما به هم مبتلا بودیم ما یه جُفت طلا بودیم ، نه من ناخالصی داشتم ، نه تو عزیزم از اون دخترا ( مُخ زنا ) بودی !!


ما به هم بیمار بودیم ، خوشحال با یه نخ ، سیگار بودیم !

ما به هم بیمار بودیم ، خوشحال با یه نخ ، سیگار بودیم !


♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫