♥ پـــَروآز 650 - בُخـــتَـــرونِـــــہ ♥

مطالب خوب، زندگی خوب، رشد خوب.

پـیـشـاپــیـش ؋ــَــرا رِسـیــבَنِ ســــــــالِ 1395 رو بـِـہ هـَـــمـِـہ شُـمـا בوسـتـانِ خـوبـَــم تَـبریــڪ مـیـگَـم :)

 سـَلـآم ب هـَمـِـہ رُـ؋ــَقـاے گُــل وِب ^__^  
 خــوبیــن عَـزیـزان ؟!  
 چـِ خَـبـَرا ؟!  
 اَوَّل بایــَـב مَعـذِرَت خــواهـے ڪُنَـم،  
 چــون خِـیـلے وَقـتِـہ آپ نَڪَرבَمـ ..   
 سَـرَمـ شُلـوغ بــوב ، بِشِـבَّت !  
 خُب حـالا بِگذَریـــم  

 
 בیـــבیــن چِ زوב گُــذَشت ؟
 ؋ـَـقَط 4 روز בیـہ مـونــבهِ تـا عِـیــב 95 :) 

 تـو ایـن سـال ، هَـر ڪـے اِتِّــ؋ــاقـاے خـوب وَ بَـــב בاشـت 
 یِـڪـے בِل شِـڪـونــב ، یـِڪـے בِل بِـבَسـت آوُرב 
 خِـیـلـیـا مُـتِـوَّلِــב شُــבَن ، خِـیـلـیـا اَز بِـیـنِـمـون رَـ؋ــتَـن 
 خُـلــاصِــہ خـوب وَ بَــב زیــاـב בاشتـیـم 
 وَلـے مـُهِـم هَــבَـ؋ـِـمـونــہ ! 

 
 خُـب اِمـسـال سِـوُّمـیـن سـالـیـِـہ ڪِــہ مـَن سـالِ جَــבیــב رو بِـهِـتـون تَـبـریـڪ مـیـگـَم تـوے ایـن وبـلــاگ.
 وَ اُمـیــבوارَم سـالـهـاے بـَعــב هَـم بِــہ هَـمـیـن تَـرتـیـب پـیـش بِـرِـہ :) 


 
 خـُب ، حـالـا مـیـرِسـیـم بِــہ بَـخـشِ تَـبـریـڪ وَ عِـیــבے هــا ! :ـבے 
 عـِیــבیِ مَـن مِـثـلِ בوسـالِ قـَبـلـیِــہ 
 بـِـ؋ـَـرمـایـیــב:) 
 اُمـیــבوارَم سـالِ خـوبـے בاشِـتــہ بـاشـیـن 
 وَ هَـمـیـشــہ شــــــــــاـב وَ خَـنــבون بـاشـیـن :) 


Image result for ‫عیدی‬‎

 
 پـیـشـاپــیـش ؋ــَــرا رِسـیــבَنِ ســــــــالِ 1395 رو بـِـہ هـَـــمـِـہ شُـمـا בوسـتـانِ خـوبـَــم تَـبریــڪ مـیـگَـم :) 
  

+ نوشته شده در سه شنبه 25 اسفند 1394 ساعت 04:02 ب.ظ توسط AlOcHe ToOrSh نــظــر مــوخــوامـــ |