♥ پـــَروآز 650 - בُخـــتَـــرونِـــــہ ♥

مطالب خوب، زندگی خوب، رشد خوب.

روزمون مبارڪ בختـــرا ^_____^


 • سلـــام ^____^

  روزمون مبارڪ בختـــرا ^_____^

  روز دختر مبارک ^__^
  روز
  בخمــ♥ــل

 • عزیــز בل باباهاااااا

 • هووویـ مامانااااا

 • نــاموووس בاـבاشااااا

 • جیــگر شــوهــرا

 • عامل خوشبختیـ و عاقبت بخیــریـ پسرااااا...

 • روزصورتیـ پوشا

 • ڪلڪسیــون لاڪ בارا

 • عشق لواشڪیــا

 • جنون رژ لبیــا

 • خوشتیــپا

 • باڪلاسا

 • پاستیــل خورا

 • ـבرس خونا

 • حمال مامانا

 • چراغ خونـہ ها

 • جــیگر بچـہ محل ه
  ا

 • عامل انحراف پسرها,

 • בخیـ منگولا,

 • جیــنگول میــنگولا,

 • ـבخمل خوشملا مبارڪ !


+ نوشته شده در شنبه 24 مرداد 1394 ساعت 10:57 ب.ظ توسط AlOcHe ToOrSh نــظــر مــوخـــوامـــ |